January 2, 2022

And When We Pray: Matthew 6:5-8

Speaker: Pastor Rod Ankrom Passage: Matthew 6:5–8

December 26, 2021

What's She Doing Here: Bathsheba Matthew 1:6/2 Samuel 11

Passage: Matthew 1:6–6, 2 Samuel 11–

December 12, 2021

What's She Doing Here: Rahab Matthew 1:5

Speaker: Pastor Rod Ankrom Passage: Matthew 1:5–5

December 5, 2021

She Shouldn't Be Here: Tamar Matthew 1:3

Speaker: Pastor Rod Ankrom Passage: Matthew 1:3–3

November 21, 2021

Remembering Gratitude, Luke 17:11-19

Speaker: Pastor Rod Ankrom Passage: Luke 17:11–19

November 14, 2021

Regeneration

Speaker: Pastor Rod Ankrom

November 7, 2021

Distinct in My Love, Matthew 5:43-48

Speaker: Pastor Rod Ankrom Series: Distinct Passage: Matthew 5:43–48

Old Testament

New Testament

Topics